Türk Sineması Sektöründe Neler Değişmekte?

Dünya Sinemasında Parlayan Bir Yıldız

Dünya sinemasındaki iyi örneklerin sayısı her geçen yıl biraz daha artmakta ve Hollywood gerçeğinin karşısında, başarılı yönetmenlerin yapımları, her geçen yıl daha da fazla ses getirir olmaktadır. Türk sinema sektörü de bu anlamda, birbiri ardına başarılı yapımlar çıkararak sektörde ses getirir olmuştur. Sinemanın kitleler üzerindeki gücü, yönetmen ve yapımcılar tarafından fark edilmiş ve bu alanda daha kaliteli yapıtlar ortaya çıkması adına devlet eliyle sinema sektörüne önemli teşvikler ve kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır. Sinema sektörünün yapısını sağlamlaştıran yasal düzenlemeler ve birtakım maddi teşvik ve sübvansiyonlar sağlanmıştır.

Türk Sinemasının Doğuşu

Sektördeki ilk sinema filmi, Halide Edip’in aynı isimli eserinden uyarlanan ve Muhsin Ertuğrul tarafından yönetilen “Ateşten Gömlek“ (1923) filmi olmuştur. 1948’e kadar Muhsin Ertuğrul öncülüğünde ilerleyen sinema sektörü kısıtlı bir ilerleme göstermiştir ve genellikle Kurtuluş Savaşı’nı konu eden filmler çekilmiştir.

Dünya Sineması ve Türk Sineması

Küresel anlamda baktığımızda, sinema sektörü, tiyatro ile birlikte batı ülkelerindeki kültürel faaliyetler içinde önemli bir gelişme göstermiş ve dünya çapında popüler kültüre önemli katkılarda bulunmuştur. Hollywood yapımı filmler, global anlamda ses getirmiş ve izlenme rekorları kırarak farklı ülkelerde seyircilerle buluşmuştur. Elde edilen rekor gişe hasılatlarının yanı sıra bu filmler yoluyla kitlelere verilen mesajlar da milyonlarca insana ulaşmıştır. Sinema sektöründe yıldan yıla büyüyen finansal hacim, günümüzde milyar dolarlar seviyesine ulaşmış ve gerek oyunculara, gerekse yapım şirketlerine astronomik kazançlar sağlar olmuştur.
Ülkemizde sinema sektörünün geldiği nokta, Hollywood filmleriyle yarışacak düzeyde ne yazık ki değildir. Bunun temel nedeni ise filmlere ayrılan bütçelerin belli bir noktayı aşamaması ve özellikle teknoloji konusundaki yetersizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle tarihi dönem filmlerini konu alan büyük bütçeli bir film çekerek dünya genelindeki sinemaseverlerle buluşturma konusunda cesur yönetmen ve yapımcılara sektörün ihtiyacı vardır. Bunun gerçekleşebilmesi için, a href=”https://www.aydinlik.com.tr/patlamis-misir-krizi-bestepe-ye-tasindi-sinemacilar-erdogan-ile-gorusuyor-kultur-sanat-ocak-2019-2″sektörün son zamanlarda sinema salonlarıyla yaşadığı sürtüşmenin/a yapılan yasal düzenlemeler ile çözülmesi ve sektörün finansal anlamda önünü görebilmesinin sağlanması ise gelişme için oldukça önemli bir detaydır.